E-verslas LT

 

                                                       

UAB „Ambulansas“ įgyvendino projektą „UAB „Ambulansas“ GMP procesų valdymo sistemos sukūrimas ir integravimas į įmonės veiklą“, projekto kodas VP2-2.1-ŪM-02-K-03-063, dalinai finansuojamą Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas bei Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo VP2-2.1-ŪM-02-K priemonę „E-verslas LT“.

Projekto įgyvendinimo metu buvo įdiegta elektroninė verslo valdymo sistema, kurios dėka yra padidintas darbo našumas, nes yra sistematizuoti GMP kvietimų registravimo ir administravimo, GMP paslaugų teikimo, pirkimų, pardavimų ir rinkodaros, ryšių su klientais valdymo bei kiti įmonės veiklos ir valdymo procesai. Ji leidžia užtikrinti informacijos sklaidą, jos atsekamumą, kas padeda išvengti neracionalaus darbų paskirstymo. Vienoje vietoje ir bet kuriuo metu pasiekiami dokumentai pagerina įmonės procesų valdymą, o procesų monitoringas ir nuolatinis tobulinimas suteikia galimybes operatyviau tenkinti klientų poreikius.

Projektas buvo pradėtas įgyvendinti 2012 m. kovo 26 d., baigtas – 2013 m. sausio 25 d.

Projekto biudžas – 52.000 eurų, neįskaitant PVM.

Įdiegus organizacijoje verslo valdymo sistemą yra užtikrintas racionalesnis darbo laiko ir finansinių išteklių paskirstymas, o tai pagerina įmonės darbo našumą, kas savo ruožtu didins įmonės konkurencingumą rinkoje.

APKLAUSA

 


Ar greitai atvyko GMP brigada?

Taip
Ne
Nepakankamai

 
KONTAKTAI


UAB "Ambulansas"

J. Jasinskio 12, LT - 01112 Vilnius
Tel:. (85) 269 1241
Faks. (85) 269 1242
El.paštas: medicina@ambulansas.lt
GALERIJA


Šilalės GMP stotis