Kokybė

 


                      UAB„AMBULANSAS"     KOKYBĖS POLITIKA

 

PACIENTAMS TIK KOKYBIŠKA GREITOJI MEDICINOS PAGALBA !

 

VIZIJA UAB „AMBULANSAS" - moderni, nuolat tobulėjanti, patraukli klientams (pacientams) ir darbuotojams įstaiga, teikianti kokybiškas greitosios medicinos pagalbos paslaugas.

 

MISIJA Kokybiškas, operatyvus greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimas, efektyviai naudojant turimus išteklius.

 

STRATEGINIAI TIKSLAI

>      Teikti   kvalifikuotas,   kokybiškas  greitosios   medicinos  pagalbos paslaugas, atitinkančias teisės aktų reikalavimus.

>      Siekti optimalių diagnostikos, gydymo ir prevencijos  rezultatų, atitinkančių pacientų ir visuomenės poreikius.

>      Optimaliai patenkinti pacientų poreikius teikiant greitosios medicinos pagalbos paslaugas.

>      Kelti darbuotojų kvalifikaciją, dirbti kokybiškai ir pilnai atsakyti už savo darbo rezultatus.

       >      Užtikrinti pacientų ir personalo saugą ir sveikatą bei nekenkti aplinkai.

>      Didinti pacientų, visuomenės ir medicinos darbuotojų tarpusavio pasitikėjimą, siekiant interesų vienovės.

       >      Užtikrinti pacientų teises.

       >      Nuolat gerinti įstaigos kokybės vadybos sistemos reikalavimus ir rezultatus.

 

 

UAB „AMBULANSAS" vadovybė užtikrina, kad kokybės vadybos sistema (KVS) atitinka ketinimus, nurodytus Vizijoje, Misijoje ir Tiksluose. UAB „AMBULANSAS" KVS atitinka standarte LST EN ISO 9001:2008 nustatytus reikalavimus, ji nuolat gerinama, kad būtų užtikrinamas tinkamas rezultatyvumas. Kokybės politika žinoma ir suprantama visiems įstaigos darbuotojams.

 

 
   

Generalinis direktorius                                                                                                                                             Ričardas Ūselis

 

APKLAUSA

 


Ar greitai atvyko GMP brigada?

Taip
Ne
Nepakankamai

 
KONTAKTAI


UAB "Ambulansas"

J. Jasinskio 12, LT - 01112 Vilnius
Tel:. (85) 269 1241
Faks. (85) 269 1242
El.paštas: medicina@ambulansas.lt
GALERIJA


Šilalės GMP stotis