Kokyb?

 


                      UAB„AMBULANSAS"     KOKYBĖS POLITIKA

 

PACIENTAMS TIK KOKYBIŠKA GREITOJI MEDICINOS PAGALBA !

 

VIZIJA UAB „AMBULANSAS" - moderni, nuolat tobulėjanti, patraukli klientams (pacientams) ir darbuotojams įstaiga, teikianti kokybiškas greitosios medicinos pagalbos paslaugas.

 

MISIJA Kokybiškas, operatyvus greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimas, efektyviai naudojant turimus išteklius.

 

STRATEGINIAI TIKSLAI

>      Teikti   kvalifikuotas,   kokybiškas  greitosios   medicinos  pagalbos paslaugas, atitinkančias teisės aktų reikalavimus.

>      Siekti optimalių diagnostikos, gydymo ir prevencijos  rezultatų, atitinkančių pacientų ir visuomenės poreikius.

>      Optimaliai patenkinti pacientų poreikius teikiant greitosios medicinos pagalbos paslaugas.

>      Kelti darbuotojų kvalifikaciją, dirbti kokybiškai ir pilnai atsakyti už savo darbo rezultatus.

       >      Užtikrinti pacientų ir personalo saugą ir sveikatą bei nekenkti aplinkai.

>      Didinti pacientų, visuomenės ir medicinos darbuotojų tarpusavio pasitikėjimą, siekiant interesų vienovės.

       >      Užtikrinti pacientų teises.

       >      Nuolat gerinti įstaigos kokybės vadybos sistemos reikalavimus ir rezultatus.

 

 

UAB „AMBULANSAS" vadovybė užtikrina, kad kokybės vadybos sistema (KVS) atitinka ketinimus, nurodytus Vizijoje, Misijoje ir Tiksluose. UAB „AMBULANSAS" KVS atitinka standarte LST EN ISO 9001:2008 nustatytus reikalavimus, ji nuolat gerinama, kad būtų užtikrinamas tinkamas rezultatyvumas. Kokybės politika žinoma ir suprantama visiems įstaigos darbuotojams.

 

 
   

Generalinis direktorius                                                                                                                                             Ričardas Ūselis

 

 

 

 

Privatumo politika

Šią Privatumo ir slapukų politiką (toliau – Politika) taikome tais atvejais, kai lankotės UAB „Ambulansas“ interneto svetainėje. Ši Politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse patekdami per UAB „Ambulansas“ interneto svetainę.

Mūsų interneto svetainės lankytojų duomenis renkame laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugos įstatymų, UAB "Ambulansas" asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, kitų susijusių teisės aktų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

Renkami duomenys

Naudodami slapukus renkame duomenis apie svetainės naudojimą. Slapukų tipai ir jų paskirtis yra pateikti lentelėje žemiau.

Surinktus duomenis apie UAB „Ambulansas“ svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. UAB „Ambulansas“ darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie bendrovės klientus, įskaitant ir šios svetainės lankytojus.

Slapukų naudojimas

Jums besilankant UAB „Ambulansas“ interneto svetainėje, norime pateikti informaciją ir funkcijas, pritaikytas tik Jums. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį UAB „Ambulansas“ interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi UAB „Ambulansas“ interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę Jums. Apsilankę UAB „Ambulansas“ interneto svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus.

 

APKLAUSA

 


Ar greitai atvyko GMP brigada?

Taip
Ne
Nepakankamai

 
KONTAKTAI


UAB "Ambulansas"

J. Jasinskio 12, LT - 01112 Vilnius
Tel:. (85) 269 1241
Faks. (85) 269 1242
El.paštas: medicina@ambulansas.lt
GALERIJA


Šilalės GMP stotis