Paslaugos

 Įstaiga teikia nemokamas ir mokamas  greitosios medicinos pagalbos (GMP) paslaugas

 

Nemokamos GMP paslaugos (GMP kvietimai) -  apmokamos PSDfondo lėšomis:

-         ūmiai  susirgus;

-         įvykus nelaimingam atsitikimui ;

-         teikiant būtinosios medicinos pagalbos paslaugas pacientams ekstremalių situacijų atvejais;

-         būtinosios medicinos pagalbos;

-         gyvybei grėsmingais atvejais;

-        atvejais, kai nesuteikus skubios pagalbos pacientui, gresia paciento gyvybei pavojinga būklė;

-         kai paciento būklė blogėja ir gali sukelti sunkias pasekmes.

 

Mokamos paslaugos - paslaugos apmokamos užsakovo:

 

                                                                                                                           UAB „AMBULANSAS“       

                                                                                                                           Generalinio direktoriaus   

                                                                                                                           2017-08-14 įsakymo Nr.17-12

                                                                                                                           1 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TEIKIAMŲ MOKAMŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS

PASLAUGŲ KAINYNAS

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vienetas

* Kaina eurais

1

Paciento pervežimas (pervežimo brigada):

GMP automobilio tipas - "B";

GMP brigados tipas - pažangaus gyvybės palaikymo brigada; sudėtis: vienas asmens sveikatos priežiūros specialistas + GMP vairuotojas ar paramedikas.

1 val.

1min.

45,00

0,75

2

GMP brigados budėjimas renginyje:

GMP automobilio tipas - "B"

GMP brigados tipas -pažangaus gyvybės palaikymo brigada; sudėtis: vienas asmens sveikatos priežiūros specialistas + GMP vairuotojas ar paramedikas.

1 val.

50,00 

3

GMP automobilis su GMP vairuotoju ar paramediku

1 val.

36,00

4

 

**GMP automobilio kilometražas

1 km

0,50

5

 

Asmens sveikatos priežiūros specialistas

1 val.

9,00

6

 

GMP vairuotojas

1 val.

6,00


* Galima sutartinė kaina. Dėl sutartinės kainos yra derinama su generaliniu direktoriumi ar direktoriumi kokybei.

** Kai, teikiant kainyno 1 ir 2 punkte nurodytas paslaugas viršijamas 35 km neapmokestinamas limitas, - viršyti kilometrai apmokestinami pagal 4 punkte nustatytą įkainį.

Rengėjas

Algirdas Radvila

2017-08-14

 

 

__________________________________________________________________

                                                                                                                                         UAB "AMBULANSAS"

                                                                                                                                         Generalinio direktoriaus

                                                                                                                                          2017-08-14 įsakymo Nr.17-12

                                                                                                                                         2 priedas

 

UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS RIBŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ GREITOSIOS MEDICINOS

PAGALBOS PASLAUGŲ KAINYNAS

 

 

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vienetas

* Kaina eurais 

1

Paciento pervežimas:

GMP brigados tipas -pažangaus gyvybės palaikymo brigada;

GMP automobilio tipas - "B"

GMP brigados sudėtis: 1 asmens sveikatos priežiūros specialistas + 1 GMP vairuotojas ar paramedikas

1 val.

40,00 

2

GMP automobilis su GMP vairuotoju ar paramediku:

GMP automobilio tipas - "B"

1 val.

30,00 

3

 

GMP automobilio rida

1 km

0,50

4

 

Papildomas asmens sveikatos priežiūros specialistas

1 val.

8,00

5

 

Papildomas GMP vairuotojas ar paramedikas

1 val.

6,00

 

* Galima sutartinė kaina. Dėl sutartinės kainos yra derinama su generaliniu direktoriumi ar direktoriumi kokybei.

Rengėjas

Algirdas Radvila

2017-08-14

___________________________________________________________________

 

                                                                                                                                      UAB "AMBULANSAS"

                                                                                                                                      Generalinio direktoriaus

                                                                                                                                      2017-08-14 įsakymo Nr.17-12

                                                                                                                                      3 priedas             

PAŽYMOS, IŠRAŠO, DOKUMENTŲ KOPIJOS

 KAINYNAS

 

 

Eil. Nr.

Paslauga

Kaina eurais 

1

Pažyma

 

2,00 

2

Pažyma ar išrašas su vieno mėnesio duomenimis

 

3,00 

3

Pažyma ar išrašas su kelių mėnesių duomenimis

 

7,00 

4

Dokumento kopija ( 1 puslapis ):

 

0,10 

 

 

 

 

Parengė

Algirdas Radvila

2017-08-14

APKLAUSA

 


Ar greitai atvyko GMP brigada?

Taip
Ne
Nepakankamai

 
KONTAKTAI


UAB "Ambulansas"

J. Jasinskio 12, LT - 01112 Vilnius
Tel:. (85) 269 1241
Faks. (85) 269 1242
El.paštas: medicina@ambulansas.lt
GALERIJA


Šilalės GMP stotis