UAB ,,Ambulansas“ įkurta 1998 metais. Bendrovė 2005 metais pradėjo teikti paslaugas Visagino miesto, o 2006 m. – Šilalės rajono gyventojams. Į Visagino ir Šilalės greitosios medicinos pagalbos paslaugą bendrovė investavo po 0,5 mln. litų. Po atliktų išorinių, nepriklausomų auditų pripažinta, kad bendrovė atitinka tarptautinius kokybės standartus ir 2006 m. UAB „AMBULANSAS“ vieninteliam Lietuvoje iš greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikėjų suteiktas kokybės vadybos sistemos (LST EN ISO 9001:2001) atitikties sertifikatas.

Į privačias įstaigas žiūrima su nepasitikėjimu, kaip į kažkokį monstrą, kuris ateina privatizuoti ir pasiimti turtą. Tačiau UAB ,,Ambulansas“ nieko neprivatizuoja ir į jokį turtą nepretenduoja. Mūsų tikslas – greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimas, tam naudojant PSDF ir savus išteklius, o buvusios įstaigos turtas lieka steigėjui. 

Baiminamasi, kad UAB „AMBULANSAS“, perėmęs  paslaugų teikimą mažins atlyginimus ir atleidinės darbuotojus. Tačiau praktikoje yra priešingai. Bendrovėje įkurtas Lietuvos medicinos darbuotojų profesinės sąjungos padalinys. Profesinės sąjungos nariais yra 70% darbuotojų, 2006 metais pasirašyta kolektyvinė sutartis.

Privatus verslas Lietuvoje, kaip ir kitose civilizuotose valstybėse, visose ūkio srityse veikia veiksmingiau nei valstybinis sektorius. Privačiame versle stiprus konkurencijos mechanizmas, kuris skatina ir sąlygoja paslaugų kokybės gerinimą..

Valstybinėms ir privačioms greitosios medicinos pagalbos tarnyboms galioja tie patys įstatymai ir paslaugos kokybės reikalavimai. Privati įstaiga priversta dirbti daug geriau, nes už blogą darbą iš jos gali būti atimta licencija greičiau negu iš valstybinės įstaigos.

UAB „AMBULANSAS“ neprivatizuoja greitųjų medicinos pagalbos tarnybų, bet gavę leidimą minėtai veiklai, su savo automobiliais, medicinos įranga bei išnuomotomis patalpomis, sudarę finansavimo sutartį su teritorine ligonių kasa, pradeda teikti paslaugas.

Gyventojams mokėti už suteiktas paslaugas (GMP kvietimus) nereikia. Bendrovė aptarnauja visus pacientus pagal Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą tvarką.

Ar greitoji avažiavo greitai? 👍 👎