Pacientams

 • Pacientų teisės

  Pacientų teisės greitosios medicinos pagalbos (GMP) kontekste yra ypač svarbios, nes dažnai susiduriama su skubiais atvejais, kai paciento gebėjimas aktyviai dalyvauti sprendimų priėmimo procese gali būti ribotas. Šioje srityje yra keletas pagrindinių principų:

  1. Teisė į gyvybės ir sveikatos apsaugą: Greitosios medicinos pagalbos metu pirmenybė teikiama paciento gyvybei ir sveikatai. Tai reiškia, kad medicinos personalas turi imtis visų būtinų veiksmų, siekiant išsaugoti paciento gyvybę ir sušvelninti sveikatos būklės pablogėjimą.

  2. Konfidencialumas: Net ir ekstremaliose situacijose svarbu laikytis paciento privatumo principų. Asmeninė ir sveikatos informacija turi būti saugoma ir nenaudojama netinkamai.

  3. Informuotas sutikimas: Kai tik įmanoma, pacientai turėtų būti informuoti apie jų būklę ir siūlomas gydymo galimybes. Suprantama, kad ekstremaliose situacijose, kai pacientas negali suteikti sutikimo, sprendimus priima medicinos personalas, remdamasis paciento geriausiais interesais.

  4. Teisė į skubią ir tinkamą gydymą: Greitosios pagalbos kontekste pacientai turi teisę gauti nedelsiant reikalingą medicininę pagalbą, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę.

  5. Nešališkumas ir nediskriminavimas: Visi pacientai, nepriklausomai nuo jų amžiaus, lyties, rasės, socialinės padėties ar kitų faktorių, turi teisę gauti vienodą ir teisingą gydymą.

  6. Teisė į skundą: Jei pacientas ar jo šeima mano, kad jų teisės buvo pažeistos, jie turi teisę pateikti skundą sveikatos priežiūros įstaigai ar atitinkamoms valdžios institucijoms.

  Šios teisės yra būtinos užtikrinant, kad pacientai būtų tinkamai ir etiškai gydomi skubios medicinos pagalbos metu, bei suteikiant reikiamą pagalbą kritinėse situacijose.

 • Kaip kviesti greitąją pagalbą

  112 GMP

  113 Konsultacija